Trondheim | Norges teknologihovedstad | A14 Melhus kommune
1335
page-template-default,page,page-id-1335,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Rådmann Katrine Lereggen foran byggegropa midt i sentrum av Melhus, som skal huse nytt kjøpesenter, leiligheter, parkeringskjeller og nytt torg.

Den største vekstkommunen i Trondheimsregionen gir gass

For den som vil være med og bidra aktivt i utviklingen av kommunesenteret Melhus, er det nå toget går. Bokstavelig talt.

Melhus Skysstasjonen, det planlagte knutepunktet for kollektivtrafikk og næringsvirksomhet i sentrum av den frodige trøndelagskommunen, har ikke fått navnet sitt uten grunn. Skulle en være riktig nostalgisk, kunne en trekke inn både sagatiden og pilegrimsreisene til Nidarosdomen. Men helt sikkert er det at sentralt beliggende på Dovrebanen har dette i uminnelige tider vært et naturlig stoppepunkt, enten reisen har gått i retning nord eller sør. Befolkningsveksten i kommunen de siste årene tyder på at stedet for mange er blitt mer enn et stopp på veien.

 

Nær storbyen

– Vi opplever at vår nærhet til Trondheim, og vår vilje til å satse på de som ønsker å etablere seg i kommunen, har bidratt til at vi kan karakterisere oss som den største vekstkommunen i regionen, sier ordfører Jorid Jaktøyen i Melhus kommune. Hun er opptatt av å vise fram en kommune som satser på uutnyttet potensial, enten det er gründere, reiseliv eller utnyttelse av de fantastiske ressursene som landbruket i kommunen innehar. At du som pendler kan komme deg på jobb i en av Norges største byer på under halvtimen, ser hun også på som et stort pluss.

 

Sentrumsnære næringer

Kommunen har lenge satset på store, arealkrevende virksomheter i ferdigregulerte næringsparker – og vil fortsette med dette. I tiden fremover vil mulighetene for sentrumsnære næringer styrkes betraktelig. Og nå bygges egne kontorbygg for bank, finans og regnskap, og nytt kjøpesenter med handel og service i tillegg til flere hundre leiligheter midt rundt kollektivknutepunktet.

– Mangfoldet er vår styrke, sier rådmann Katrine Lereggen. Når den planlagte investeringen på 12 milliarder i Melhus har funnet sted, tror Lereggen at bokommunen Melhus vil komme styrket ut av det.

 

Urbant og fremoverlent

– Hvem har sagt at du ikke kan bo i leilighet selv om du bor på et mindre sted, sier hun, og forteller med begeistring at boenhetene som er planlagt bygget i tilknytning til Skysstasjonen, vil muliggjøre «å kunne gå tørrskodd» mellom hjem og jobb.

– Enklere blir det ikke, sier Lereggen.

At det nå legges til rette for at større kunnskapsmiljøer kan etablere seg i et framoverlent kommunesenter, tror begge vil tiltrekke seg kreative krefter som virkelig ser verdien av å være med på reisen.

– Det er synlig for alle og enhver at målrettet arbeid og samlet politisk vilje har lagt grunnen for den utviklingen vi nå ser konturene av. Dette er en unik mulighet til å utvikle og skape arbeidsplasser, og vi opplever at det er stor investeringsvilje fra lokalt næringsliv, sier Lereggen.

 

Unik situasjon

For Melhus kommune er det et uttalt mål å legge til rette for økt bosetning, god infrastruktur og mangfoldig næringsliv med utgangspunkt i kommunens landbruksressurser, håndverkstradisjoner og nærhet til kunnskapsbyen Trondheim.

Brikkene i utviklingens store puslespill finner gradvis sin plass, en etter en. Store kraner preger Melhus i disse dager. Hjertet i kommunen skal finne sin form.

– Det satses bredt, og det satses offensivt, sier Jorid Jaktøyen, og nevner et av landets mest moderne dyrehospital, to nye idrettshaller, splitter ny barneskole og Melhus aktivitetspark, som blant annet rommer skatearena. En egen tomt for et fremtidig hotell er også regulert inn i sentrum og Melhus videregående skole utvider til 800 elevplasser innen 2026. Planprogrammet «Knutepunktet» er nylig lagt ut på høring. Dette er 20 dekar midt i sentrum, som skal utvikles til et levende byrom og bidra til helhetlig og estetisk stedsutforming.

– Vi er i vekst, og vi tar sats for at veksten skal skyte fart fremover. Vi ønsker ikke bare ny bosetting, vi ønsker også ny næring og økt lokal sysselsetting velkommen når de neste kapitler i Melhus sin historie skal skrives. Melhus er i en unik situasjon, avslutter ordføreren.

Melhus kommune

  • Administrasjonssenteret Melhus ligger bare halvannen mil sør for Trondheim
  • Trøndelag fylkes femte største kommune ut fra folketall
  • Har passert 17 000 innbyggere, stigende trend
  • Over 1700 registrerte virksomheter
  • Den kjente lakseelva Gaula renner gjennom kommunen
  • Betydelig landbrukskommune
  • Største sektorer: Bygg – og anlegg, varehandel, industri og transport
Skysstasjonen slik den ser ut i dag. Området skal utvikles og bygges om, og det er nylig satt i gang reguleringsplanlegging under navnet Knutepunktet.