Trondheim | Norges teknologihovedstad | A3 Dr Tech
1339
page-template-default,page,page-id-1339,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

Vil vokse med det grønne skiftet

Siden 1962 har det rådgivende ingeniørfirmaet Dr.techn. Olav Olsen AS vært med på å utvikle Norge gjennom prosjektering av bygg, bruer og industrianlegg over hele landet. Siden tidlig 70-tallet har selskapet vært en sentral aktør i det norske oljeeventyret. Nå bruker selskapet sin spisskompetanse til å drive frem det grønne skiftet, med base i Oslo og Trondheim.

– Vårt Trondheimskontor ble etablert i 2016, og siden da har vi vokst fra tre medarbeidere til 20 ansatte høsten 2021. Trondheim tilbyr nærhet til fagmiljøene ved NTNU og Sintef, og var et naturlig valg når vi skulle etablere oss utenfor Oslo, sier regionleder Sindre Sandbakk.

Dr.techn. Olav Olsen tilbyr tjenester innenfor konstruksjonsteknikk, marinteknikk, geoteknikk og hydrologi, og havbruksnæringen er blant de viktigste satsingsområdene. Selskapet har blant annet deltatt i prosjekteringen av Salmars Tjuin-anlegg i Steinkjer, som er planlagt til å bli verdens største settefiskanlegg. I dette prosjektet har Olav Olsen vært rådgiver under Constos totalentreprise.

– Havbruk er et viktig satsingsområde for oss, og den midtnorske havbruksnæringen er blant verdens mest avanserte. Nå bidrar vi blant annet i utviklingen av verdens største flytende og lukkede betongmerd, som vil bidra til å løse utfordringer knyttet til rømming og andre typer utslipp, sier Sandbakk.

– For oss er det viktig å bidra til å løse de utfordringene bransjen står overfor.

 

Kompetanse til havs

Havvind er et annet av Olav Olsens satsingsområder. Med årelang offshore-kompetanse er Olav Olsen svært godt posisjonert til å bidra til oppbyggingen av den norske havvind-næringen.

– Olav Olsen hadde en særdeles viktig rolle i utvikling og prosjektering av betongplattformene på norsk sokkel, og dette er kompetanse vi nå tar med oss for å bidra til oppbyggingen av en slagkraftig havvindsnæring. Vi har deltatt i flere store havvindsprosjekter i samarbeid med Sintef Ocean (Marintek) , og er godt posisjonert for fortsatt å være en  sentral aktør innenfor dette viktige feltet, sier Sandbakk.

 

Stor aktivitet

Den marine kompetansen har Olav Olsen også videt ut til å omfatte konstruksjon av bruer, havner og byutvikling i tidligere havneområder, eksemplifisert ved prosjektering av store deler av bygningsmassen i Oslos nye bydeler i Bjørvika og på Sørenga.

– Det skjer veldig mye i regionen vår, og vi har blant annet rammeavtaler med Statens vegvesen knyttet til  fergefri E39 og Trondheim Havng, i tillegg til at vi jobber med Nye Veier om E6 nordover fra Trondheim. Dette er en region i sterk utvikling, og vi er med på mye av det som skjer også innenfor det tradisjonelle byggmarkedet, sier Sindre Sandbakk.

Med sterk vekst i sikte, planlegger selskapet flytting til nye lokaler i 2022 med plass til ytterligere 10-12 nye kollegaer som vi er i ferd med å rekruttere. I våre nye lokaler vil vi ha fantastisk utsikt over Trondheimsfjorden og Munkholmen, sier Sindre Sandbakk.

– Vi vokser, og jobber spesielt med å bygge opp fagmiljøer innen havbruk og samferdsel.  Geoteknikk og miljøgeologi har vi allerede hatt stor suksess med å bygge med basis i Trondheim. Denne gruppen består i dag av 11 medarbeidere, 9 innenfor geoteknikk og 2 innen miljøgeologi, men vi ser at behovet er stort. En annen nyhet er at vi nå sammen med Lysaker-kontoret også kan tilby tverrfaglig rådgivning.  Vi vokser i et marked i vekst, sier Sindre Sandbakk.

Havbruk er et viktig satsingsområde for oss, og den midtnorske havbruksnæringen er blant verdens mest avanserte.