Trondheim | Norges teknologihovedstad | A5 Inrigo
1341
page-template-default,page,page-id-1341,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

Klar for å utnytte plastavfall og brukte dekk

Gjennom ny og banebrytende teknologi skal Inrigo gjøre både Trøndelag og verden grønnere. Pyrolyseprosessen gir mer enn søppelhåndtering og sparte kilometer. For lokal industri vil tilgangen til råvarer øke.

– Lokal håndtering av brukte bildekk i Trøndelag alene vil spare miljøet for 200 000 km med transport, sier Reza Hezari, CEO i Inrigo.

Ny og patentert pyrolyseteknologi vil endre dagens verdikjede for gjenvinning av plast og dekk. Realisering av FOU-prosjektet baserer seg på samarbeid med flere renovasjonsselskaper og industriaktører i Midt-Norge, samt støtte fra Innovasjon Norge gjennom miljøteknologiordningen.

 

Kortreist søppel

– Vi snakker om lokal og bærekraftig gjenvinning, både av brukte dekk og blandet plastavfall fra husholdning, næring, landbruk og industri. Dette vil bidra stort til en bærekraftig sirkulærøkonomi, sier Hezari, som mener at vi som nasjon må bort fra en «ute av syne, ute av sinn»-kultur.

–Nå vil vi få bedre kontroll på hvor plast og dekk avslutter sin reise i kretsløpet. Lokal søppelhåndtering vil minimere behovet for langdistansetransport og eliminere logistikkproblemer.

 

Pyrolyseteknologien

Gjennom pyrolyseprosessen utsettes avfallet for ekstremt høy temperatur i fravær av oksygen. Gjennom én autonom prosess blir søpla destillert og omgjort til pyrolyseolje og kull (carbon black).

Teknikken er modulbasert og skalerbar, noe som reduserer kostnader til produksjon og prosjektering. Materialet som skal brukes, er det avfallet som pr nå ikke kan brukes til noe, som hoper seg opp på deponier, blir sendt til forbrenningsanlegg, eller blir liggende å forurense miljøet.

– Det betyr at noens søppel blir en annens ressurs, sier Hezari.

Lokal råvaretilgang

Gjennom pyrolyseteknologien får man gjort søppel om til ettertraktede råvarer som kan inngå i en sirkulær økonomi.

– Et resultat av prosessen er blant annet råvarer til asfalt-, sement- og polymerindustrien.

Vi snakker om en miljøvennlig prosess med minimalt av utslipp og avfallsforurensning, sier Hezari, og fortsetter:

–I stedet for å sende søpla vår ut av landet, kan vi bruke lokal gjenvinning som er bærekraftig i henhold til dagens økonomiske rammebetingelser.

 

Behov på verdensbasis

Inrigo har ambisiøse mål.

– På sikt ønsker vi å bidra til økt materialgjenvinning både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Hezari.

Utfordringen med plastavfall og dekk er store, også globalt, og med Inrigos teknologi er det et stort internasjonalt marked for lokal gjenvinning av plast og dekk.

– Idéen vil bidra til å løse viktige utfordringer knyttet til myndighetenes krav om økt gjenvinning, samt redusere CO2-avtrykk, både her til lands og internasjonalt, sier han.

 

Først Trondheim – så verden

Mange land mangler infrastruktur for avfall og plasthåndtering, og der vil pyrolyseteknologien kunne løse problemer. Inrigo har internasjonal erfaring fra blant annet Kamerun, der de har laget renseanlegg til drikkevann.

– Vi ser et stort internasjonalt marked og behov. Med bruk av teknologien vår vil lokale aktører også få tilgang til energikilder og drivstoff. Vi tror og håper at teknologien vår vil bidra til å nå FNs bærekraftsmål og EUs klimamål, og vi gleder oss til å komme i gang i Trondheim i første omgang, avslutter Reza Hezari.

Dette er Inrigo:

  • Etablert i 2008
  • 32 ansatte
  • Datterselskap i Kamerun
  • Salgsorganisasjon i USA og Sør-Korea
  • Utvikler teknologi og prosesstekniske løsninger for olje- og gass, industri og kommunalteknisk sektor.
  • Global aktør i grønn sektor
  • Satser internasjonalt på teknologiutviklingsprosjekter