Trondheim | Norges teknologihovedstad | 05. Avler frem middagen din
1352
page-template-default,page,page-id-1352,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
AquaGen AS er leverandør av verdens mest foredlede genetiske materiale på atlantisk laks, regnbueørret og stillehavslaks.

Avler frem middagen din

Neste gang du setter laks på middagsbordet, er sjansen stor for at den er et resultat av avlsarbeidet til AquaGen. Selskapet leverer befruktet rogn til akvakulturnæringen over hele verden.
AV Kjell Jørgen Holbye

AquaGen forvalter verdens mest foredlede avlsmateriale på atlantisk laks, regnbueørret og stillehavslaks, forteller Trina Galloway, leder for samfunnskontakt og samfunnsansvar i det Trondheimsbaserte.

– Vi regner med at over femti prosent av all oppdrettslaks som spises i verden er basert på vårt avlsmateriale, legger hun til.

 

Gener fra norsk villaks

Det var på begynnelsen av 1970-tallet at forskere ved daværende Landbrukshøgskolen på Ås påbegynte det som skulle bli verdens ledende avlsarbeid med atlantisk laks. Professorene Trygve Gjedrem og Harald Skjærvold hadde allerede omfattende erfaring med avl på storfe og sau, og nå ga de seg i kast med den nye, lovende havbruksnæringen.

– Faktisk feiret avlsprogrammet for laks 50-årsjubileum i 2021. Det første avlsmaterialet på villaks ble hentet fra 12 norske elver, og gjennom de påfølgende årene ble til sammen 40 norske og én svensk elv bidragsytere til det arvematerialet du nå finner i oppdrettslaks over hele verden, forteller Galloway.

I begynnelsen drev Akvaforsk – som etter hvert har blitt del av Nofima – avlsprogrammet på en familiebasert måte, det vil si at de ulike familiene ble holdt i separate kar og merder. I første omgang var det tilvekst som var den viktigste egenskapen fisken ble selektert på.

 

Avler for de gode egenskapene

– Tilvekst er fremdeles den viktigste egenskapen vi velger på, men også sen kjønnsmodning og motstandskraft mot sykdom er viktige egenskaper. I alt selekterer vi for omkring 20 forskjellige egenskaper, sier Galloway, som selv har doktorgrad i akvakultur og utviklingsbiologi fra NTNU i Trondheim. I dag er hun en av omkring 150 ansatte i AquaGen Norge, mens selskapet også har avdelinger i Chile med like mange ansatte og en mindre avdeling i Skottland med 15 ansatte.

Ettersom den teknologiske utviklingen innenfor genetikk har skutt fart, har også mulighetene for en finjustering av seleksjonskriteriene endret seg. I dag driver AquaGen blant annet seleksjon basert på markører i DNA-et. Markørassistert seleksjon har blant annet gjort at man har funnet genet som beskytter mot sykdommen infeksiøs pankreas nekrose, og det arbeides kontinuerlig for å finne ut hvilke gener som alene eller sammen med andre er knyttet til spesifikke egenskaper. Denne kunnskapen bruker vi til enda bedre og målrettet utvalg av fisk med viktige egenskaper for matfiskprodusentene.

 

 

Høyteknologisk virksomhet

– Siden 2016, da hele laksegenomet var kartlagt, har vi drevet såkalt genomisk seleksjon. Det betyr at vi tar hensyn til hele laksens arvemateriale i seleksjonen, etter hvert som flere og flere komplekse relasjoner mellom genetikk og egenskaper blir avdekket, sier Galloway.

– Det kan dreie seg om tusenvis av gener som er knyttet til en enkelt egenskap, så dette blir fort veldig komplekst, sier hun.

– Et avlsprogram med 60 000 foreldre og seleksjon på 70 000 genmarkører for hver fisk, det blir rett og slett big data. Det krever digitalisering, og særlig når vi i tillegg henter inn data fra ulike deler av produksjonen av foreldrefisken. Lakseoppdrett er i ferd med å bli en sterkt digitalisert næring, slår hun fast.

– Dette er en høyteknologivirksomhet, og det å ha hele det sterke teknologimiljøet i og rundt Trondheim tilgjengelig er viktig for oss. Vi samarbeider med NTNU, Sintef og ulike leverandører som har tilgang til ekspertise innenfor en rekke felt vi ikke kan dekke selv. I tillegg er hovedkontoret i Trondheim, og derfor sentralt lokalisert med tanke på tilgang til anleggene våre i Heim, Tingvoll, Steigen og Ørsta. Trondheim er perfekt for oss, sier Galloway.

 

Bærekraft i sentrum

Bærekraft får mye oppmerksomhet i næringen, og det samme gjelder for AquaGen. Galloway forteller at det er litt trist å se hvor mye kritikk næringen får, sett i lys av hvor mye arbeid som legges ned i å skape stadig mer bærekraftige løsninger.

– Det er klart at en del av kritikken er berettiget, det finnes utfordringer. Samtidig opplever vi at næringen er proaktiv og tar grep for å løse dem. I en biologisk basert produksjon vil det alltid kunne oppstå utfordringer, siden den baserer seg på naturlige, biologiske prosesser, og det er bra at det stilles spørsmål. Kanskje er det næringen som ikke er flink nok til å fortelle om alle de gode resultatene vi har, sier hun.

Fakta om AquaGen

  • Omsatte for 900 MNOK i 2020
  • 10 prosent av omsetningen investeres i forskning
  • 150 ansatte i Norge
  • 150 ansatte i Chile
  • 15 ansatte i Skottland
  • 18 produksjonslokaliteter globalt
  • Produserer 700 millioner rognkorn av laks og ørret årlig
Foto: AquaGen.