Trondheim | Norges teknologihovedstad | 11. Krafttak for innovasjon
1358
page-template-default,page,page-id-1358,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Daglig leder Karianne Tung i Trondheim Tech Port under lanseringen i oktober 2021. Foto: Sandra Skillingsås / Trondheim Tech Port

Krafttak for innovasjon

– Dette er et av de største innovasjonskrafttak vi noensinne har gjort. Trondheim Tech Port er etablert for å være en nasjonal innovasjonsaktør innen teknologi, sier daglig leder i Trondheim Tech Port, Karianne Tung.
AV Kjell Jørgen Holbye

Det var på en storstilt lansering den 7. oktober i fjor at teknologiorganisasjonen så dagens lys, med 80 celebre gjester fra forskning, utdanning, universitetssykehus, næringsliv, teknologibedrifter, offentlige myndigheter, virkemiddelapparat og studentmiljø til stede.

 

– Målet med Trondheim Tech Port er økt innovasjonskraft gjennom et tettere samarbeid slik at våre verdensledende teknologiske miljø er til nytte for samfunnet, Norge, Europa og FNs bærekraftsmål, sier Tung. Med seg på laget har hun tunge og solide medspillere: NTNU, SINTEF, Equinor, St. Olav Hospital, Helse Midt-Norge RHF, SpareBank 1 SMN, Trondheim kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Adresseavisen, Sit, Studenttinget og Trondheimsregionen, Innovasjon Norge og Siva.

– Målet er mer og tettere samarbeid mellom næringsliv, forskning og utdanning, offentlig sektor, myndigheter, kapitalmiljø og oppstartsbedrifter. På den måten håper vi å skape enda flere ideer og løsninger, enten det handler om å etabler nye selskaper eller innovere i egen virksomhet, sier Tung.

I løpet av de neste årene skal Trondheim Tech Port legge til rette for flere innovasjonsprosesser, testing og pilotering i levende bymiljø, møteplasser og aktiviteter, utvikling av infrastruktur og økt attraktivitet. På denne måten skal Trondheimsregionen bli det innovasjonsverktøyet samfunnet trenger.

 

– Vi vet at samarbeid fostrer innovasjon. Vi ønsker å bidra til at gapet mellom ulike innovasjonsaktører tettes, slik at resultatet blir større enn om hver aktør skulle handlet for seg selv, enten det handler om å innovere mer i eksisterende virksomheter eller starte nye selskaper, sier Tung.

Arbeidet skal skje langs tre akser.

– Vi skal bidra til innovasjonsprosesser ved å koble sammen organisasjoner i forbindelse med konkrete utfordringer og muligheter. Dernest skal vi fungere som en arena og møteplass for aktører gjennom innovasjonsfrokoster og andre møteplasser. Til slutt vil vi etablere det vi kaller næringsverksteder, der vi sammen ser på muligheter for å løse helt konkrete utfordringer, forteller Tung.

 

Det er langt fra tilfeldig at Trondheim er arnestedet for den nasjonale innovasjonssatsingen.

– Trondheim er Norges «boiling pot» for forskning og teknologi, med Norges største universitet som deler ut 75 prosent av Norges mastergrader innen teknologifagene. 760 tek-selskaper holder til her – derfor er Trondheim det helt naturlige valget, mener Tung.

– Derfor ønsker også tunge nasjonale spydspisser og virkemiddelapparat å være med når Trondheim Tech Port etableres for å være nasjonal innovasjonsaktør innen teknologi, understreker hun.

 

Innen 2060 er det beregnet at vi må skape 1 million nye jobber i Norge for å erstatte olje- og gassindustrien. I årene som kommer vil Trondheim være sentrum for store utbyggingsprosjekter som NTNUs nye kampus og ikke minst Ocean Space Centre. Da blir det viktig å få mest mulig ut av de midlene som skal brukes, mener Tung.

– Dette handler om å få mer innovasjon og nyskaping ut av de milliardene som tilføres byen gjennom disse store prosjektene. Kan vi samle miljøene og investeringsprosjektene, ligger det store utviklingsmuligheter foran oss. Jeg opplever at det norske tek-miljøet er i forandring, og at det er blitt mer akseptabelt å prøve og feile, og så prøve igjen. Om vi kan etablere en kultur der deling av erfaringer er en naturlig del av innovasjonsprosessen, tror jeg vi kan nå langt. Målet er å bli et verdensledende innovasjonsdistrikt, sier Karianne Tung.

 

Jeg opplever at det norske tech-miljøet er i forandring.