Trondheim | Norges teknologihovedstad | A16 NTNU
1731
page-template-default,page,page-id-1731,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
CEO NTNU TTO Stein Eggan og Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes. Foto: Ole Martin Wold

Norges kunnskapsbank – flere trenger NTNU

NTNU har mer enn 2000 samarbeidspartnere, som inkluderer næringsliv og ulike deler av offentlig sektor over hele landet, og stadig flere banker på døra. Mer komplekse utfordringer, kombinert med nødvendig omstilling, øker behovet for ny kompetanse, ny kunnskap, nye teknologier og løsninger. NTNU kan levere på det meste og sammen skaper vi Norges nye næringsliv.

– Gjennom samarbeid med næringslivet skapes relevans i utdanning og livslang læring for arbeidslivet samtidig som kunnskapen og forskningsresultatene omsettes til bærekraftig innovasjon, sier Toril Nagelhus Hernes. Hun leder NTNUs arbeid med innovasjon og nyskaping, og har ansvar for å ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører og offentlig sektor regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I dette økosystemet gror ny og relevant kunnskap frem, som igjen blir omsatt til nye og forbedrede produkter og tjenester. Hun snakker både om teknologi som blir tilgodesett samfunnet gjennom nye oppstartsbedrifter, og om kunnskap som omsettes til nye og forbedrede tjenester og produkter i eksisterende næringsliv og offentlig sektor.

– Vi jobber målrettet med interne støtteordninger for kunnskapsoverføring som skaper verdi for arbeidslivet og stimulerer vitenskapelig ansatte til å skape sine egne bedrifter basert på forskningsresultatene. Vi er også med i flere europeiske innovasjonsnettverk og har økt kapasiteten og kompetansen internt ved å ansette innovasjonsledere ved alle NTNUs fakultet. I tillegg har vi støttetjenester fra universitetets teknologioverføringskontor (NTNU TTO) som bistår våre ansatte i kommersialiseringsprosesser, fortsetter Hernes.

 

Tilgang

Med tilgang til hele bredden av NTNU og Helse Midt-Norge sine fagmiljø, har NTNU TTO fram til 2020 vurdert kommersialiseringspotensialet til over 2000 idéer, sendt inn nærmere 1000 patentsøknader og gitt bistand i prosessen med å beskytte idéen, utvikle forretnings- og markedsplaner, skaffe investorer og skape lisensavtaler i samarbeid med næringslivet.

– Vi jobber kontinuerlig med å få teknologi ut, og ser alltid etter den helt revolusjonerende idéen som vil ha stor samfunnseffekt, sier Stein Eggan, som leder NTNU TTO.

– Det er en målsetting å omsette flere av forskningsresultatene fra NTNU til verdi, sier Nagelhus Hernes. Hun nevner COVID-19-testen, GE Vingmed Ultrasound, Kahoot og Seram Coating som eksempler på spenstige og grensesprengende teknologiske løsninger fra NTNU, som svarer direkte på samfunnets utfordringer.

– For å kunne skape det nye næringslivet eller for at eksisterende næringsliv og offentlig sektor skal dra nytte av kunnskapsbanken ved NTNU, er vi helt avhengig av gode rammevilkår, et godt virkemiddelapparat med gode støtteordninger og ikke minst investorer, fortsetter Hernes. Det kan både være produkter og tjenester som skaper verdi, for eksempel er en av målsettingene med samarbeidet vårt med NAV og kommuner å utvikle bedre tjenester og bærekraftige løsninger for deg og meg, avslutter Toril Nagelhus Hernes.

Det er en målsetting å omsette flere av forskningsresultatene fra NTNU til verdi.

Samarbeid mellom NTNU og næringsliv

 • Deltar i 47 sentra støttet av Forskningsrådet (SFI/FME/SFF)
 • Deltar i 15 klynger støttet av Innovasjon Norge (GCE; Arena Pro, Arena)
 • 15 innovasjonsledere, Strategisk program
 • Universitetskommunesamarbeid, blant annet med Trondheim TRD3.0, Ålesund og Gjøvik
 • Samarbeidsavtaler med store nasjonale og internasjonale næringslivsaktører
 • Mer enn 2000 partnere over hele landet
 • NTNU har mer enn 40.000 studenter og 2000 PhD-studenter. Både MSc, BSc og PhD- oppgaver gjøres i stor grad i samarbeid med arbeidslivet

 

Økosystem for kommersialisering og oppstartsvirksomhet

 • Innovasjonsstipend for PhD
 • NTNU Discovery – tidlig finansiering (Partnere: Sparebank 1 SMN, Helse Midt-Norge)
 • NTNU TTO (85% eid av NTNU, 15 % eid av Helse Midt Norge)
 • 15 innovasjonsledere, Strategisk program
 • Entrepreneurs in Recidens – eksklusivt rekrutteringsprogram for entreprenører med tung erfaring
 • Knowledge of innovation Communities (KIC) , European Institute of Innovation and Technologi, NTNU deltar i 5 internasjonale nettverk: Climate, InnoEnergy, Food, Health, Raw Material
 • Forskningstermin kan også benyttes til videreutvikling av ideer for kommersialisering/innovasjon