Trondheim | Norges teknologihovedstad | 18. Tre nye industrieventyr
869
page-template-default,page,page-id-869,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Lybe Scientific utvikler løsninger som kan hjelpe samfunnet også når neste pandemi inntreffer.  Foto: Geir Mogen / NTNU

Tre nye industrieventyr fra Trondheim?

Lovende bio- og medtechgründere fikk millionstøtte.
AV KENNETH STOLTZ

Etablererstipendet fra Adolf Øiens Fond delte nylig ut 1,8 millioner kroner til tre oppstartsbedrifter med utspring fra NTNU.

I kruttsterk konkurranse med mange lovende gründere var det Syngens AS, Nordiq Products AS og Lybe Scientific AS som kunne motta hver sin sjekk på 600.000 kroner til videre utvikling på en konferanse i regi av Næringsforeningen i Trondheimsregionen i oktober.

 

– I år var det totalt 40 høyt kvalifiserte søknader fra et bredt spekter av bransjer. Det skjer mye spennende innovasjon og næringsutvikling i Trondheim – både antallet søknader og det høye nivået er et bevis på akkurat dette. Med mottakernes skyhøye ambisjoner, deres kunnskap og innovative teknologi gir det meg stor tro på at de kommer til å lykkes. Det blir spennende å følge de på reisen og se hva de får til videre, sier daglig leder i Adolf Øiens Fond, Gry Haug Binde.


Syngens AS: Sikter mot det globale markedet fra dag én.

Selskapet utvikler DNA-sekvenser som koples til levende organismer. Deres AI-assisterte tilnærming muliggjør effektiv produksjon av nye enzymer, kjemikalier og medisiner. Syngens AS har utviklet en plattform som kombinerer stort genomisk datasett med avanserte AI-algoritmer som fremskynder utviklingen av nye bioprodukter.

De skreddersyr genkoden kundene vil ha ved bruk av algoritmer, og med sin løsning kan de mye hurtigere, mer miljøvennlig og mer presist enn dagens teknologi tilby en designet DNA-sekvens som gir ønsket resultat. Bidrag til bærekraft kommer både ved reduksjon av CO2, mindre vannforbruk og ved å kunne lage mer bærekraftige materialer.

Syngens er et skybasert selskap med produksjonsanlegg i Trondheim. Selskapet vil levere sine produkter til det globale markedet fra dag én. De viser til at kundene vil være høyt spesialiserte produsenter, som ArcticZymes, Conagen, BASF, Bayer, Novozyme og Dupont.

 

Teamet har sitt utspring i forskningsmiljøet innen bioteknologi og maskinlæring ved NTNU. Rahmi Lale og Curvinder Dahiya er selskapets to gründere.

– For et selskap som oss, som er tidlig i etableringsfasen er det helt avgjørende at vi kan komme i gang med et pilotprosjekt og teste ut nye ideer. Derfor er Etablererstipendet viktig for oss, og vi er veldig takknemlige.

Med seg på teamet har de Helene Bøe innen fagfeltet kjemisk enginering, Lise Tietze innen molekylærbiologi, mentor Kjell Arne Jacobsen fra InnoTeam AS og styremedlemmene Gunnar Bøe og Alexander Wentzel.

Lybe Scientific AS: Ny teknologi kan gi store helsegevinster

Teamet bak selskapet ble for alvor kjent da de lanserte sitt første produkt – en løsning for Covid19-diagnostikk med om lag 6,2 millioner testreaksjoner solgt nasjonalt og internasjonalt under pandemien. Dette produktet har vært det foretrukne alternativet for Covid-19 diagnostikk i Norge siden april 2020. Lybe Scentific skal utvikle ny teknologi for klinisk diagnostikk og etablere seg som en høykvalitets leverandør av diagnostikkløsninger for kunder innenfor sykehus og forskningsinstitusjoner.

Teamet bak Lybe Scientific er forskere fra NTNU innenfor fagområdene kjemi, bioteknologi, nanoteknologi og klinisk og molekylær medisin og har i løpet av det siste året demonstrert høy kompetanse og evne til å utvikle produkter av høy kvalitet. De har etablert en løsning for å åpne et virus for så å isolere ut virusets arvemateriale ved hjelp av magnetiske nanopartikler som utgjør noe av selskapets kjerneteknologi.

Teamet består av daglig leder er Tonje Steigedal, førsteamanuensis Sulait Bandyopadhyay og professor Magnar Bjørås.

– Å bli tildelt Etablererstipendet fra Adolf Øiens Fond er en god anerkjennelse for arbeidet vi har gjort. Vi setter virkelig pris på det. Det betyr mye for oss, sier daglig leder Tonje Steigedal.

Lybe Scientific sin løsning vil bidra sterkt til helsegevinster for hele samfunnet, enkeltindividet og vil også bidra til å redusere negative samfunnsmessige konsekvenser ved eventuelle fremtidige pandemier.

 

Nordiq Products AS: Opplevelser i felt førte til sensoridé.

Med en sterk historie, sterk motivasjon og et sterkt team mener Adolf Øiens Fond at Nordiq Products fortjener å få støtte til å lage en suksess.

Nordiq Products har laget et produkt som gjør det lettere å redde liv. Basert på egne erfaringer i Afghanistan har Mats Hetling sammen med Professor Lise Lyngsnes Randeberg fått utviklet et produkt: LifeSaver, kalt LiSa. LiSa kan passe på alle skadde i en ulykkessituasjon, slik at man ikke risikerer at mens man jobber med den mest skadde så mister man en av de andre.

LiSa er en overvåker som settes på halsen, og som ved hjelp av en sensor utviklet av professor Randeberg måler respirasjonsrate, blodtrykk, om luftveiene er åpne, oksygenmetning i blodet og kroppstemperatur. LiSa diskriminerer ingen, og fungerer for alle hudfarger, noe som har vært et problem i tidligere sensorer. Produktet har stor innovasjonshøyde og viser styrken til fagområdet på NTNU. Det har et stort potensial innenfor områder som overvåkning for å øke muligheten for eldre og syke til å bli boende hjemme, og innenfor sportsteknologi. Nordiq bidrar til et mer bærekraftig samfunn ved med færre dødsfall i ulykker og kriser, og en bedre forvaltning av egen helse.

Teamet består i tillegg til Mats og Lisa av Eirik Sandal, Emil Asbjørnslett, Are Løset og Robert Ditlefsen. Utviklingen gjennomføres i tett samarbeid med Inventas, Sintef og NTNU. Med seg har de også Forsvarets sanitet og RAKOS (Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter) som markedspartnere.

– Etablererstipendet fra Adolf Øiens Fond hjelper oss veldig i den videre jakten på investorer. Det er et tydelig stempel på at vi har gjort noe riktig. Nå kan vi fokusere på å utvikle et godt produkt og en god teknologi. Vi kan trekke pusten litt, sier gründerne Mats Hetling og Lise Lyngsnes Randeberg.

Høye ambisjoner. Cellefabrikker kommer til å spille en stor rolle i det grønne skiftet, fastslår daglig leder Rahmi Lale (nummer to f.v.) og medgründer Gurvinder Singh Dahiya (t.v.) i Syngens. Glade stipendgivere fra Adolf Øiens Fond er f.h. styremedlem Synnøve Farstad, daglig leder Gry Haug Binde og styreleder for næringsutvikling i fondet, Rigmor Bråthen. Foto: Kenneth Stoltz
Erfarne gründere. Professor Lise Lyngsnes Randeberg, også kjent som mangeårig Tekna-President, og daglig leder Mats Hetling. Foto: Kenneth Stoltz